Các cao thủ cho nhận định thị trường hôm nay thế nào

Sau hai phiên tăng mạnh hôm qua thị trường đã có nhịp điều chỉnh.Hôm nay khả năng bull trap rồi giảm khó vượt cản 1300 .Vẫn có cổ tăng nhưng có sự phân hoá mạnh.Đây là nhận định của mình.a e cho ý kiến.