Các cao thủ đánh giá thế nào con vef, xin cho em 1 bài phân tích về nó

vef có quỹ đất ở cổ loa và khu triển lãm giảng võ