Các chính sách hỗ trợ thị trường BĐS

, , , , ,

Các chính sách hỗ trợ thị trường BĐS
1. Giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn
:point_right: Nghị định 08 hỗ trợ gia hạn kỳ hạn trái phiếu thời gian tối đa không quá 2 năm

:herb: Nghị quyết 03 gia hạn trả nợ gốc/lãi hoặc duy trì nhóm nợ; Khuyến khích các NHTM cho vay với các chủ đầu tư đủ điều kiện qua gói hỗ trợ tín dụng quy mô 120.000 tỷ đồng và hạ lãi suất cho thị trường BĐS và gia hạn các khoản vay ngắn hạn cho các chủ đầu tư với vấn đề thanh khoản.

2. NHNN thực hiện cắt giảm một số lãi suất điều hành tạo kênh dẫn vốn cho NĐT

· Quyết định số 313/QĐ-NHNN giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn, nhưng điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu 1% về 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm của NHNN đối với các TCTD cũng giảm về mức 6% từ 7%.

· Quyết định số 314/QD-NHNN cũng quy định giảm lãi suất 0,5% các khoản cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD với nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên bao gồm: nông nghiệp, xuất khẩu, kinh doanh ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ về mức 5%/năm.

3. Tháo gỡ nút thắt pháp lý.
Trình quốc hội xem xét, ban hành Luật Đất Đai ( sửa đổi), Luật nhà ở (Sửa đổi), Luật Kinh daonh BĐS (sửa đổi) vào tháng 10/2023