Các cổ phiếu có dòng tiền vào ngày 18/3-19/3!

Các cổ phiếu có dòng tiền vào ngày 18/3-19/3 đó là … VNG CVN FIC

VNG .cp du lịch có tín hiệu tiền vào sau chuôi tích lũy dài 14.2 14.3 với thanh khoan vừa phải trê n 200k hôm 17 .3 là khố lượng tích mạnh dần lên và hôm 18/3 khối lượng tăng gấp 3 . du lịch đã có dấu hiệu phat triển trở lại lượng khách đi du lịch đã đông hơn sau 1 năm bị covid . thường là kỳ vọng kinh tế giá cp sẽ tăng trở lại trước khi du lịch sôi động trở lại

CVN .tích lũy mạnh vùng 10.4 -10.6 .hô m qua vol tăng mạnh gấp 4 lần cuối phiên hôm qua tiền vào mạnh .tín hiêu tiền vào

FIC .penny hôm qua khối lượng tăng gấp 8 lần ln quý 4 2020 tăng rất mạnh đat 35 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ .tiền đang vào khả năng vượt đỉnh cũ

các cổ phiếu đã khuyến nghị tuần này . PCT SHA PSD AMS CIP TCH CRE QNS MAC VC7 vv

theo đuôi để nhận khuyến nghị hàng ngày hoặc add za.lo 0904396437 vào room

1 Likes