Các cổ phiếu có tín hiệu tốt tiền vào phiên 2.3.2021 AE chú ý

Các cổ phiếu có tín hiệu tốt tiền vào phiên 2.3.2021 AE chú ý
DQC , HAP, ABB ,VOC GTN .VLC .OCB, ( MFS mobifone)
mấy phiên trc là TLH VTD LPB MBB LCG VTD QTP CRC TDT vv…
theo đuôi để đón những cp có tín hiệu tốt tiền vào ở những phiên sau …

2 Likes