Các công ty tại Mỹ đang sử dụng AI để giám sát tin nhắn của nhân viên

Công ty khởi nghiệp Aware đã hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Walmart, Delta Air Lines, T - Mobile, Chevron và Starbucks để theo dõi các cuộc trò chuyện giữa các nhân viên của họ. Bằng cách sử dụng dữ liệu ẩn danh trong sản phẩm phân tích của Aware, khách hàng có thể biết nhân viên ở một nhóm tuổi nhất định hoặc ở một khu vực địa lý cụ thể đang phản ứng như thế nào với chính sách công ty hoặc chiến dịch tiếp thị mới. Hàng chục mô hình AI của Aware, được xây dựng để đọc văn bản và xử lý hình ảnh, cũng có thể xác định hành vi bắt nạt, quấy rối, phân biệt đối xử, không tuân thủ, nội dung khiêu dâm, ảnh khỏa thân và các hành vi khác. Công cụ phân tích của Aware là công cụ theo dõi cảm xúc và mức độ độc hại của nhân viên và phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn trong giao tiếp như gián điệp công nghệ, hay cảm xúc thất thường của nhân viên. Aware giúp các công ty hiểu được rủi ro trong quá trình liên lạc của họ, đọc được cảm xúc của nhân viên trong thời gian thực, thay vì phụ thuộc vào báo cáo hàng năm.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/cac-cong-ty-tai-my-dang-su-dung-ai-de-giam-sat-tin-nhan-cua-nhan-vien-188240212180831836.chn

8 Likes