Các doanh nghiệp niêm yết không báo cáo lượng khí thải có thể nhận điểm phạt từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Trước những lo ngại ngày càng tăng về biến đổi khí hậu cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển bền vững, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết đang xem xét trừ điểm các doanh nghiệp không kê khai thông tin phát thải khí nhà kính (KNK) trong kỳ báo cáo thường niên năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, tại Việt Nam, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn đang giúp CBTT theo ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) trở nên phổ biến hơn như Luật 2020. về Bảo vệ môi trường, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) và bảo vệ tầng ôzôn, Quyết định số 01/2022/QĐ-TTG ban hành danh mục ngành, cơ sở phát thải khí nhà kính mà phải tiến hành kiểm kê.

Theo ông Trần Anh Đào, Phó tổng giám đốc HoSE, trong BCTN 2021, ít doanh nghiệp niêm yết báo cáo dữ liệu cơ bản về khí nhà kính do thông tin không bắt buộc phải công bố.

Do đó, HoSE hiện đang xem xét yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết phải đưa báo cáo KNK vào BCTN 2022 và những doanh nghiệp nào không đưa nội dung này sẽ bị HoSE phạt điểm.

Ông Đào cũng nhấn mạnh sự cần thiết và bắt buộc của việc công bố khí thải nhà kính để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp chung tay xây dựng TTCK Việt Nam phát triển bền vững với môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Điều này thể hiện quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc cùng Chính phủ giảm phát thải khí nhà kính.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Báo cáo KNK theo yêu cầu công bố thông tin phát triển bền vững, trong tháng này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm kê và Báo cáo Khí” cho công ty niêm yết tại Hà Nội và TP.HCM. Các nghiên cứu trình bày trong hội thảo được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Vương quốc Anh (BSI) với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.