Các ngài hài lòng chưa

Nào là bong bóng chứng khoán … bong bóng bất động sản… bây giờ bất động hết… hài lòng các Quan lớn chưa ạ… miệng quan trôn trẻ quả không sai… nghĩ nó chán đel muốn nói nữa… nghỉ chơi luôn…

1 Likes

Fo à :grin::grin::grin:. Bình tĩnh chính phủ mượn tiền thôi

1 Likes

Nghĩ ló chán bác ạ… Chánh phủ ló mượn ló del trả phải ko bác…??? :roll_eyes: :roll_eyes: :roll_eyes:

Tôi cũng fo. Mất nhiều rồi. Giờ này kệ nó đi

1 Likes

NG ta mượn tiền làm bao dự án rồi ko cần gọi vốn nc ngoài b ko biết ah? Rồi ng ta sẽ trả thôi cứ chờ đi