Các nhà đầu tư nước ngoài lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Kinh tế năm nay tăng trưởng mạnh