Các nhà đầu tư Trung Quốc ngày càng "quan tâm" đến thị trường Việt Nam

Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thiết bị điện và năng lượng mặt trời tại Việt Nam, đặc biệt là sản xuất năng lượng. Trong vòng vài năm qua, Trung Quốc luôn là một trong top 5 quốc gia có lượng đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Trung Quốc đã đầu tư 2,92 tỷ USD vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023, chiếm 14,5% tổng lượng vốn đầu tư, tăng 94,9% theo năm. Việt Nam đã thiết lập quan hệ kinh tế, thương mại với khoảng 224 đối tác đến từ nhiều quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Việt Nam sở hữu lực lượng lao động dồi dào, bao gồm lực lượng lao động có tay nghề cao kèm chi phí lao động cạnh tranh.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/cac-nha-dau-tu-trung-quoc-ngay-cang-quan-tam-den-thi-truong-viet-nam-188231121170035605.chn