Các quỹ phòng hộ nguy cơ cạn tiền mặt

Báo cáo của Goldman Sachs Group Inc. cho thấy khách hàng của các quỹ phòng hộ đã rút 280 tỷ USD trong năm 2023 và tín dụng vẫn là chiến lược được săn đón nhất. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ mới đang cố gắng huy động tiền mặt và có vẻ như mọi việc sẽ không sớm trở nên dễ dàng đối với họ. Khẩu vị của nhà đầu tư đối với hầu hết chiến lược quỹ phòng hộ trong năm nay đều giảm dần kể từ năm 2023, vốn là năm yếu nhất được ghi nhận đối với tổng dòng vốn đổ vào. Điều này tạo nên một môi trường huy động vốn đầy thách thức. Các công ty cổ phần tư nhân gặp khó khăn trong việc thoát khỏi các giao dịch và trả lại tiền mặt cho nhà đầu tư, khiến khách hàng khó khăn hơn khi triển khai vốn ở nơi khác.
Báo cáo này dựa trên cuộc khảo sát với hơn 650 nhà phân bổ và quản lý quỹ phòng hộ của Goldman Sachs.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/cac-quy-phong-ho-nguy-co-can-tien-mat-772-1156278.htm

7 Likes