Các thị trường sẽ khó khăn vào năm 2023

Vào năm 2023, toán học định giá cho thấy lợi nhuận có thể sẽ gặp thách thức do thị trường vẫn khó điều hướng.

Ước tính các mục tiêu giá cho cả năm giao dịch tiếp theo là một bài tập vô ích. Quá nhiều biến số, từ chính trị đến kinh tế đến chính sách tiền tệ và tài khóa, có thể tác động đến kết quả thị trường. Tuy nhiên, chúng ta có thể xây dựng một số phạm vi dựa trên định giá hiện tại khi ước tính lợi nhuận có thể và có thể xảy ra cho năm sau.

Như đã thảo luận trước đây, sử dụng FORWARD thu nhập hoạt động cho bất kỳ phân tích nào là thiếu sót. Lý do là thu nhập hoạt động kỳ hạn hôm nay sẽ không ở mức tương tự trong tương lai. Kể từ tháng 5 năm 2022, ước tính thu nhập kỳ hạn đã giảm 15%. Chúng tôi nghi ngờ các ước tính sẽ giảm hơn nữa, khiến cho các giả định định giá kỳ hạn trở nên không đáng tin cậy.

Khi phân tích định giá lịch sử, một sự thay đổi cao hơn đã xảy ra khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tích cực trong chính sách tiền tệ. Định giá trung bình trong lịch sử dài hạn từ 1871 đến 1980 là 15,04 lần thu nhập. Khi tính cả năm 1980 đến nay, phương tiện truyền thông dài hạn đó đã tăng lên 16,44 lần thu nhập. Tuy nhiên, do các chính sách tài chính và tiền tệ được áp dụng đã ngăn chặn các sự kiện “đảo chiều ý nghĩa” xảy ra, nên mức định giá đã tăng lên 23,38 lần thu nhập kể từ năm 1980.

Phân tích này cung cấp cho chúng tôi ba cơ sở để ước tính phạm vi lợi nhuận tiềm năng của năm tới. Chúng ta sẽ phải đưa ra một số giả định:

  1. Chúng tôi sẽ sử dụng ước tính thu nhập hiện tại của Phố Wall cho kịch bản “Suy thoái hạ cánh mềm” và “Không suy thoái” là 205 đô la/cổ phiếu, giả sử chỉ điều chỉnh định giá.

  2. Chúng tôi sẽ sử dụng các ước tính của Phố Wall về giá trị hợp lý ở mức thu nhập gấp 17 lần đối với kịch bản “Không suy thoái” và 15 lần đối với kết quả “Suy thoái nhẹ”.

  3. Trong kịch bản “Suy thoái”, chúng tôi kỳ vọng thu nhập 160 đô la/cổ phiếu, tương đương với sự đảo ngược xu hướng tăng trưởng. (Hiển thị bên dưới). Chúng tôi sẽ sử dụng điều chỉnh định giá hoặc 15x và điều chỉnh thu nhập để giải thích cho kịch bản “ suy thoái sâu sắc”.

Như đã lưu ý, ước tính thu nhập hiện tại cho năm 2023 vẫn cao hơn nhiều so với xu hướng thu nhập từ đỉnh đến đỉnh 6% trong lịch sử dài hạn trong suốt lịch sử. Chúng tôi sẽ sử dụng ước tính thu nhập giảm 15% gần đây cho kịch bản “hạ cánh mềm” , nhưng lịch sử cho thấy việc duy trì thu nhập ở các mức này có thể sẽ gây ra vấn đề.

CHI TIẾT: Các thị trường sẽ khó khăn vào năm 2023