Các zoom F319 rồi 247 Không ai Hô KBC . Tức còn chạy dài 😀

Zoom nào cũng Hô là hỏng .chỉ có cp ít hô mới đi xa đi dài được

Tại đang cầm IDC nên hết xẻng cho KBC đây bác

sóng của nó mà,ai chả biết bds kcn,ai vào thì sẽ có ăn