Cách để tồn tại, và cơ hội làm giàu trong thời kỳ lạm phát tăng cao

Để miễn dịch vs Lạm Phát thì chỉ có 3 kênh:

  1. Bds
  2. Vàng
  3. Cp(đặc biệt cp bds)