Cách khắc phục bds phục hồi

, , ,

Cii,nbb… Sàn liệu mấy cổ ceo,dig có hệ lụy k.
Như gd hôm qa ngoài l14, ceo dig chiều cũng lau sàn.
Nếu cii, nbb đỏ, xanh lại thì có lẽ ndt nhỏ lẻ sẽ tiếp tục tin tưởng bds sẽ hồi sau tin xấu. Thay vì kêu gọi k thoát hàng, gôm hàng thì mih nên hỉu nguyên nhân ở đâu.
Nhà hàng xóm cháy thì nhà bên cạnh chưa chắc đã k sao