Cách nhận biết sớm vùng đỉnh - vùng đáy

, ,

Hello anh chị em,
Nay rãnh quá lại ngồi viết tý tại thấy mấy cái này anh em hay hỏi, hay quan tâm nên chia sẻ chút góc nhìn cá nhân.

Cách để nhận diện sớm vùng đỉnh - vùng đáy của cổ phiếu:

  • Thông thường ở những giai đoạn này các mô hình nến trở nên khác thường so với quá trình trước đó.
  • Thanh khoản cũng trở nên cao hơn hẳn cả khi tăng giá và giảm giá.
    Bên dưới là minh họa từ cổ phiếu FPT giai đoạn trước và sự tương đồng giai đoạn hiện tại.