Cách tối ưu hóa danh mục đầu tư cổ phiếu

HƯỚNG DẪN CÁCH TỐI ƯU ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ.

Nên phân bổ bao nhiêu tiền vào cổ phiếu HPG, bao nhiêu vào FPT và bao nhiêu vào TCB trong danh mục là hợp lý?

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một trong những phương pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro, bằng cách phân bổ tỷ trọng vốn vào nhiều cổ phiếu khác nhau.

Tuy nhiên việc phân bổ tỷ trọng như thế nào mới là tối ưu, thì phần lớn nhà đầu tư chưa thực sự có phương pháp cụ thể để thực hiện theo.

Video dưới đây hướng dẫn cách tối ưu danh mục đầu tư đơn giản sử dụng giải pháp Solver trong Excel.
Hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư cá nhân có thêm phương pháp và cơ sở rõ ràng hơn để thực hiện việc đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả.

Nội dung gồm 2 phần chính:

  • Giới thiệu ứng dụng của phương pháp

  • Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.

Các kỹ thuật mở rộng và các ưu điểm/hạn chế của phương pháp mình xin làm sau.

Thanks, mọi người.

Vnstockmarket