Cách xây dựng danh mục đầu tư

Ok xin chào quý anh chị, hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ với quý quý anh chị về cách xây dựng một danh mục đầu tư mang lại hiệu quả.
Em biết có nhiều anh chị mua rất nhiều mã cổ phiếu khác nhau thậm chí có những anh chị mua từ 20 đến 30 mã cổ phiếu, thì hôm nay em xin chia sẻ anh chị có một định hướng khi mình đầu tư và tạo dựng một danh mục khi có những biến động của thị trường thì mình có thể chủ động một cách tốt nhất.
Để có một danh mục đầu tư an toàn và hiệu quả chúng ta cần phải phải xác định cụ thể mình có bao nhiêu tiền từ đó chúng ta mới xây dựng nên một danh mục đầu tư hợp lý.
Cái đó còn tùy thuộc vào quyết định của mỗi anh chị nhưng em xin chia sẻ theo những kinh nghiệm của các anh chị đã thành công trước thì nên cơ cấu danh mục theo độ lớn của tài khoản như sau.

  • Đối với tài khoản 200.000.000 trở xuống thì chỉ nên cơ cấu vào 2 loại cổ phiếu.
  • Đối với tài khoản từ 200.000.000 đến 400.000.000 thì chỉ nên cơ cấu tối đa vào 4 loại cổ phiếu.
  • Đối với tài khoản từ 400.000.000 đến 800.000.000 chỉ nên cơ cấu tối đa vào 6 loại cổ phiếu.
  • Đối với những tài khoản từ 800.000.000 đến 2.000.000.000 thì chị nên cơ cấu tối đa vào 8 loại cổ phiếu
  • Đối với những tài khoản 2.000.000.000 trở lên nên cơ cấu tối đa vào 10 loại cổ phiếu.
    hy vọng những chia sẽ của em sẽ giúp ích cho quý anh chị xây dựng được một danh mục đầu tư an toàn hợp lý tối đa hóa lợi nhuận, và an toàn trước những biến động mạnh của thị trường