Cái kết của việc gom hàng từ đợt giảm giá

Kết quả của việc tích cực mua thêm và hạn chế bán tháo, cái kết nhận được đó là sắp được nhìn thấy màu xanh trở lại và 2 tk âm chưa thấy bờ😂
Giờ ai cũng có tk đỏ mà bác, bác vậy nhẹ rồi, chịu được lỗ thì lời mới giữ được, quan trọng h TT ổn rồi nên về bờ sớm thôi bác, TT cứ từ từ bò lên cho ổn định chứ tăng sốc liên tục chắc kh ai dám cầm nữa