Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Bắc Giang tiếp tục là điểm sáng hút FDI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, ông Mai Sơn, cho biết rằng tỉnh đã đạt được những thành quả toàn diện trên các lĩnh vực trong năm 2023, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,45%. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, trong đó đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư.
Ông cũng nhấn mạnh rằng tỉnh đã có khả năng dự báo tốt tình hình và thực hiện chỉ thị số 26 về chấn chỉnh, tác phong nề lối làm việc để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ.

Thông tin chi tiết: https://vov.vn/kinh-te/cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-bac-giang-tiep-tuc-la-diem-sang-hut-fdi-post1076541.vov

6 Likes