Cần giải quyết các ‘nghịch lý’ trước nỗi lo suy giảm tổng cầu

Một số nền kinh tế lớn trên thế giới đang gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế suy giảm và lạm phát cao. Trong khi đó, thương mại toàn cầu đang giảm tốc do chính sách tiền tệ thắt chặt và các vấn đề tài chính khác. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng đầu năm 2023 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu của nền kinh tế với 93,7% là tư liệu sản xuất. Các chuyên gia kinh tế cho rằng mọi thứ vẫn chưa phát huy tác dụng và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/can-giai-quyet-cac-nghich-ly-truoc-noi-lo-suy-giam-tong-cau-115841.html

7 Likes