Cần tư vấn f0

Vốn ít thì vô con nào các bác

Vô con người mình trước bác. Học đã :slight_smile:

1 Likes