Căng thẳng chiến tranh đã được giải toả

Các cụ vào hàng đi là vừa