Canh bạc thị trường

DIG, HBC hôm nay ai đã vào những nhịp điều chỉnh thì trong thời gian tới chỉ gồng lãi thôi cả nhà. Theo thông tin từ doanh nghiệp:

#Theo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 vừa công bố, DIG lên kế hoạch mang về 2,800 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,444 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 13% và 60% so với thực hiện năm 2020. DIG cũng dự kiến trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 18-22%.
Trong năm 2021, DIG lên kế hoạch chi 9,436 tỷ đồng để đầu tư, trong đó đầu tư phát triển dự án hơn 9,264 tỷ đồng, còn lại là đầu tư tài chính. Cụ thể, DIG sẽ nộp tiền sử dụng đất gần 1,883 tỷ đồng, chi bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 2,425 tỷ đồng… Ngoài ra, DIG sẽ góp vốn vào DIC 1 (16 tỷ đồng), DIC 2 (19 tỷ đồng) và hợp tác Khu Công nghiệp Đức Hòa Resco hơn 117 tỷ đồng.
Trong năm 2021, DIG dự kiến đầu tư 308 tỷ đồng cho dự án Khu Trung tâm Chí Linh, 411 tỷ đồng cho Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ), 70 tỷ đồng cho Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, 799 tỷ đồng cho Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Phát hành gần 60 triệu cp trả cổ tức năm 2020
HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành gần 60 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành là 17%. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 2/2021.
Mục đích phát hành là trả cổ tức bằng cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của DIG sẽ tăng từ 3,053 tỷ đồng lên 4,099 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình lãi cả quý hơn 6 tỷ đồng:

Doanh thu giảm, biên lãi gộp xuống thấp nhất 5 năm khiến lãi trước thuế của Hòa Bình trong ba tháng cuối năm 2020 chỉ hơn 6 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với sụt giảm ở cả doanh thu và lợi nhuận.
Trong ba tháng cuối năm, doanh thu của Hòa Bình giảm hơn 36% so với cùng kỳ năm 2019, còn 3.183 tỷ đồng
TẤT CẢ SẼ CÓ TẠI: Nhóm: TA - Stock Investment