Cảnh báo mã độc ẩn mình trong ứng dụng dịch vụ công giả để chiếm quyền điện thoại

Công ty chứng khoán VPS cảnh báo khách hàng về hình thức lừa đảo sử dụng các ứng dụng dịch vụ công, một số ứng dụng mạo danh cơ quan thuế, điện lực. Thủ đoạn của kẻ gian là gọi hoặc liên hệ với nạn nhân qua điện thoại, ■■■■, facebook với lý do thuyết phục như hỗ trợ quyết toán thuế, hoàn thuế, định danh điện tử, cập nhật thông tin về đất đai. Sau đó, các đối tượng lừa nạn nhân tải ứng dụng giả mạo và chấp nhận quyền cho ứng dụng để mã độc hoạt động. Nguy hiểm hơn, kẻ gian thường nhắm vào người lớn tuổi ít am hiểu về công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Công ty chứng khoán VPS cũng đưa ra một số dấu hiệu nhận biết khi điện thoại bị nhiễm độc như: điện thoại có dấu hiệu nóng do mã độc chạy ngầm, điện thoại bị mất thông báo, tin nhắn và cuộc gọi, điện thoại giật lác màn hình bị đơ không thể sử dụng. Công ty chứng khoán khuyến nghị người dùng cảnh giác với các cuộc gọi lạ, mạo danh cán bộ nhà nước yêu cầu cài đặt phần mềm và không nhấp vào đường link lạ từ tin nhắn, email của người lạ.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/dong-tien-thong-minh/canh-bao-ma-doc-an-minh-trong-ung-dung-dich-vu-cong-gia-de-chiem-quyen-dien-thoai-20231120222438751.htm