Cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt vẫn chậm tiến độ sau 4 lần điều chỉnh kế hoạch

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang gặp chậm tiến độ, với nhiều hạng mục quan trọng như xử lý đất yếu, hầm Thần Vũ và các cầu lớn chậm khoảng 2 tháng. Lũy kế sản lượng thi công dự án đã đạt hơn 5.000 tỷ đồng, đạt hơn 59% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do các nhà thầu chưa huy động bổ sung đủ thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công để bù tiến độ đã chậm. Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị nhà đầu tư/ doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu bố trí đủ nguồn lực để thi công đồng loạt trên toàn tuyến, đặc biệt là thi công hạng mục xử lý đất yếu; thi công cầu lớn Xuân Dương 1, Xuân Dương 2, hầm Thần Vũ, nút giao QL46B.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/cao-toc-dien-chau-bai-vot-van-cham-tien-do-sau-4-lan-dieu-chinh-ke-hoach-188231121090918433.chn