CAP: Công ty vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán sụt giảm 74% lợi nhuận

Giai đoạn cao điểm lễ tết truyền thống, sản phẩm giấy vàng mã và giấy đế xuất khẩu chỉ mang về gần 35 tỷ đồng cho Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái.

Công ty cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP ) công bố báo cáo tài chính quý II niên độ 2023-2024 (tương ứng giai đoạn 1/1-31/3, tức quý I/2024). Kỳ báo cáo này rơi vào giai đoạn cao điểm lễ, tết truyền thống, đặc biệt là Tết Nguyên đán.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm nay, công ty này đạt 102,1 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 45% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 36,6% còn 80,8 tỷ đồng.

Lũy kế, nửa đầu niên độ tài chính 2023-2024, Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái đạt 288,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ.

Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái sản xuất giấy vàng mã (Ảnh: CAP ).

Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản, nông sản thực phẩm; kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp; sản xuất, chế biến tinh dầu quế và các sản phẩm từ quế. Tuy nhiên, công ty gây chú ý vì là đơn vị niêm yết duy nhất trên thị trường chứng khoán tham gia vào một ngành nghề đặc biệt: sản xuất vàng mã.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong nửa đầu niên độ tài chính 2023-2024, Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái có 117,1 tỷ đồng là doanh thu nội địa và 171,5 tỷ đồng là doanh thu xuất khẩu trực tiếp, lần lượt giảm 11,2% và 19% so với cùng kỳ.

Trong đó, sản phẩm giấy vàng mã mang về 20,4 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng 47,7% cùng kỳ niên độ trước. Sản phẩm giấy đế xuất khẩu mang về 14,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 17,2%.

Doanh thu chính vẫn đến từ sản phẩm tinh bột sắn, với 136,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này cũng giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận ở mức 21,3 tỷ đồng, chỉ bằng 37% cùng kỳ. Tỷ lệ lãi gộp ở mức 20,8%, trong khi con số cùng kỳ là 31%.

Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 63,6% lên 1,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 58,3% còn 4,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 7,3% còn 6,6 tỷ đồng nhưng tổng lợi nhuận trước thuế của Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 11,2 tỷ đồng, bằng 27,8% cùng kỳ.

Lãi sau thuế đạt được trong quý II của niên độ tài chính 2023-2024 là 9,2 tỷ đồng, giảm gần 74% cùng kỳ niên độ trước.

Tại thời điểm 31/3, Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái có 391,5 tỷ đồng tổng tài sản, tăng mạnh xấp xỉ 100 tỷ đồng so với đầu niên độ (thời điểm 1/10/2023). Đồng thời, nợ phải trả cũng tăng vọt từ 27,2 tỷ đồng lên 159,5 tỷ đồng.

Hầu hết nợ phải trả của Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái là nợ ngắn hạn. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng hơn 10 tỷ đồng lên 16,6 tỷ đồng; phải trả người lao động cũng tăng từ 4,4 tỷ đồng lên 11,9 tỷ đồng.

Phải trả ngắn hạn khác tăng đột biến lên 51,8 tỷ đồng (đầu niên độ chưa tới 270 triệu đồng). Theo thuyết minh, khoản này chủ yếu nằm ở 50,3 tỷ đồng cổ tức phải trả. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phát sinh 61,7 tỷ đồng.

Mai Chi

Link gốc

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-vang-ma-duy-nhat-tren-san-chung-khoan-sut-giam-74-loi-nhuan-20240514150051681.htm