- Cập nhật thị trường: Dòng tiền phân hóa!

8/3/2021

  • Cập nhật thị trường: Dòng tiền phân hóa!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: C4G, GEG, FCN, CSV, NKG, POW, DPG, BCG,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 8/3/2021- Cập nhật thị trường: Dòng tiền phân hóa!- Các mã cổ phiếu nổi bật: C4G, GEG, FCN, CSV, NKG - YouTube