- Cập nhật thị trường: Tiếp cận vùng đỉnh!

22/2/2021

  • Cập nhật thị trường: Tiếp cận vùng đỉnh!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: QNS, VHM, IJC, LCG, DXG,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 22/2/2021- Cập nhật thị trường: Tiếp cận vùng đỉnh!- Các mã cổ phiếu nổi bật: QNS, VHM, IJC, LCG - YouTube