Cắt đứt cuộc tình đầu, Thụy bây giờ về đâu?

Năm ngoái còn đang nằm mơ về một ngày ko xa đc bay vào vũ trụ từ Phú Quốc. Vậy mà nay nghe tin anh thoái hết vốn tại THD. :sob:

Đúng là giấc mơ thành hiện thực thì chỉ có nằm mơ đi tè…

1 Likes