Câu chuyện vĩ mô có ảnh hưởng ra sao đến chứng khoán - Phần cuối

Kinh tế vĩ mô xoay quanh 4 trục chính:
• Tỷ lệ lạm phát
• Tỷ lệ thất nghiệp
• Tốc độ tăng trưởng GDP
• Cân đối thương mại

  1. Tỷ lệ lạm phát

     Tốc độ tăng CPI bình quân tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (%) (Nguồn: Tổng cục thống kê)

     Như hình vẽ trên dễ dàng nhận thấy tốc độ tăng trưởng CPI so với năm ngoái giảm dần từ đầu năm 2023 và có chút tăng nhẹ vào tháng 10 do chỉ số giá giáo dục tăng vào mùa tựa trường (Tính mùa vụ hằng năm).

=> Đây là chỉ số CPI tương đối thấp trong điều kiện lạm phát ở nhiều quốc gia trên thế giới vẫn cao và giá cả nhiều mặt hàng như nguyên, nhiên vật liệu đầu vào của nền sản xuất tăng cao. Nhờ xu thế tình hình của 10 tháng đầu năm 2023 nên dự báo về tình hình lạm phát ở dưới mức 4.5% như Quốc hội đề ra đầu năm là hoàn toàn khả thi.

1 Likes