Central Retail ký kết hợp tác với doanh nghiệp Đông Nam Bộ

Nhóm tìm nguồn cung ứng của Central Retail Việt Nam đã gặp gỡ các doanh nghiệp và nhà cung cấp ở Đông Nam Bộ để thảo luận về cơ hội hợp tác tại hội nghị xúc tiến thương mại giữa TP.HCM và tỉnh Bình Phước vào tuần trước.

Đại diện của các bộ phận hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống của nhà bán lẻ đã thông báo cho những người đối thoại về các yêu cầu về quy trình mua hàng, tài liệu, đóng gói và dán nhãn của họ.

Cuộc họp sẽ giúp các doanh nghiệp và hợp tác xã dễ dàng đưa sản phẩm của họ vào Central Retail’s Go! và chuỗi siêu thị Big C, họ nói thêm.

Central Retail ký hợp đồng với 6 nhà cung cấp tại khu vực Đông Nam Bộ: Công ty TNHH VINAHE (hạt điều rang), Cơ sở sản xuất Nhâm Nhung (cà phê, hạt điều), Công ty CP Hà Mỵ (hạt điều), Công ty CP Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (thạch dừa, nha đam), Cơ sở Lá Media (dưa), Hợp tác xã công nghệ cao Kim Long (dưa, nhãn, dứa).