CEO, CEO cổ phiếu hot nhất tam sàn

2 Likes

Cám ơn Thành . Mấy lần thấy Thành chuẩn phết . Đợt trước phân tích JVC rất chuẩn

Cắt lỗ 7% gì. Phiên nó 10% làm t3 3 phiên sàn 30%.

Con này e đánh all in và đánh dài hạn :joy::see_no_evil: trải lau sàn rồi ce đủ cả