CEO dig còn dư địa rất lớn cổ đông chào nhao cái?

,

Cổ đông ceo dig chào nhau dư địa còn rất nhiều

Có ai Hà Nội giao lưu đê