Ceo

Ceo năm nay có về bờ kg các bác ơi

T đu 9x đây.về bờ thì dễ k.căn bản là bao lâu.

1 Likes

Chỉ cần tím vài ngày là về bờ.

1 Likes