Chân dung DN cao su trên sàn xuất hiện trong thoả thuận “chuyển nhượng 65% vốn trị giá 45 triệu USD” giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan

Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella Holdings, đã không tái cử trong danh sách HĐQT của CTCP Cao su Công nghiệp ( UpCOM: IRC ) sau đại hội cổ đông thường niên 2023. Ông đã lập khống và ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang, hợp đồng ủy thác đầu tư... nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận. Ông Trí còn là Thành viên HĐQT trong năm 2022 của CTCP Cao su Công nghiệp ( UpCOM: IRC ), nhưng đã không tái cử sau đại hội cổ đông thường niên 2023 được tổ chức hồi cuối tháng 4 vừa qua. Kết luận điều tra ghi nhận ông Trí và bà Trương Mỹ Lan thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty IRC với giá 45 triệu USD.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/chan-dung-dn-cao-su-tren-san-xuat-hien-trong-thoa-thuan-chuyen-nhuong-65-von-tri-gia-45-trieu-usd-giua-ong-nguyen-cao-tri-va-ba-truong-my-lan-188231120110026254.chn