Chân mệnh thiên tử dần hé nộ cho một chu kỳ dòng tiền mới!

sói đầu đàn dần lộ diện !

Là con sói nào vậy đ/c