Chấp thuận chủ trương đầu tư trang trại chăn nuôi 3.600 con heo nái tại xã Chư Drăng

UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án trang trại chăn nuôi heo Đồi Xanh Gia Lai tại xã Chư Drăng, huyện Krông Pa với diện tích đất sử dụng 160.169 m2 và công suất thiết kế duy trì 3.600 con heo nái và 80 con heo nọc mỗi năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 98 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án là 50 năm và địa điểm thực hiện dự án tại buôn Ia Jip, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa. Dự án khởi công từ quý I - 2024 đến quý II - 2025 và bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quý III - 2025.

Thông tin chi tiết: https://baogialai.com.vn/chap-thuan-chu-truong-dau-tu-trang-trai-chan-nuoi-3600-con-heo-nai-tai-xa-chu-drang-post256394.html