Chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác mỏ đất san lấp làm cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho hai dự án khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Linh Trường 3 và Vĩnh Sơn 5 để phục vụ cho dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Dự án này bao gồm các nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Diện tích thuê đất đề nghị thực hiện dự án mỏ đất làm vật liệu san lấp Linh Trường 3 là 5,5 ha và trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là 700.000m3. Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Sơn 5 là 6,5 tỷ đồng và thời gian hoạt động của hai dự án là 3 năm kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đến khi hoàn thành dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Thông tin chi tiết: https://www.baogiaothong.vn/chap-thuan-nha-dau-tu-du-an-khai-thac-mo-dat-san-lap-lam-cao-toc-van-ninh-cam-lo-192231118144843262.htm