Châu Thành tăng tốc thu hút đầu tư

Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đã trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp năng động với nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Huyện tập trung phát triển đô thị - công nghiệp, logistics và thương mại - dịch vụ của tỉnh Hậu Giang. Năm 2023, huyện sẽ vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế và hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Huyện đã triển khai các công trình giao thông trọng điểm, tạo nền tảng, sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế của huyện duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 14,7%.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/chau-thanh-tang-toc-thu-hut-dau-tu-post339282.html

5 Likes