Chạy nhanh còn kịp: fed có thể nâng lãi suất

https://m.thanhnien.vn/von-vao-bat-dong-san-bi-siet-post1406800.html nên siết nhanh và mạnh hơn, dân quá khổ vì bds tăng giá