Chạy thôi các cụ ơi!

VNI có dấu hiệu sắp giảm mạnh.
Cầm tiền cho an toàn chờ vòng mới. :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

14h TT o giảm sâu thì ATC Long nó quật lại đấy bác.Dự thôi nhé :grinning:

Mấy phiên nay PHÂN PHỐI rồi. KIỂU NÀY SẮP FL toàn sàn… CHẠY chắc ăn. Nó úp bô chết

Đúng thằng đầu sịp

1 Likes

sọc là chết đấy

1 Likes

Liệu có bulltrAP ko

Bị úp bô rồi KON TRAI. Hhahaha
Mua hôm thứ 5 thì đúng là KHÔNG CÒN CÀI NỊT đâu. Hahahahaha