Chém gió điểm số ngày hôm nay và mở bát thứ 2 tuần sau

Thứ 4 giảm 40 điểm xong hồi lên xanh nhẹ
Thứ 5 tiếp đà hồi lên mạnh 20 điểm
Thứ 6 sáng hồi, chiều rung lắc
Thứ 2 tuần sau: Điều chỉnh hấp thụ lượng hàng giá rẻ về để xem xét điểm CÂN BẰNG
Vnindex cân bằng quoanh 1145± là đẹp

10 Likes

Tức là t2 giảm 17 điểm hả bác

1 Likes

Với sự phân hóa như này em nghĩ vni sẽ tiếp tục xanh nhẹ.

1 Likes

Giảm về 1145 mua thêm duoc ko Ad ơi😄

Về 1150 là đẹp ad ơi

Hạ nhiệt chút có thể tìm điểm cân bằng quoanh 1150

4 Likes

Tìm điểm cân bằng xong sẽ phân hóa sau đó

4 Likes

Cơ hội ah:)

4 Likes