Chi phí xây dựng ở Hàn Quốc tăng mạnh

Giá vật liệu xây dựng ở Hàn Quốc đã tăng tới trên 30% trong 3 năm qua, khiến giới chuyên môn chỉ ra rằng sự sụt giảm đang trở nên nghiêm trọng và cần phải có các biện pháp để ổn định cung cầu. Chỉ số giá vật liệu xây dựng trung gian ở Hàn Quốc đã tăng 35,6% trong ba năm qua, khiến giá sản xuất thành phẩm tăng lên ít nhất 22,4% trong cùng kỳ. Trong năm 2022, tỷ lệ chi phí vật liệu xây dựng chiếm tới 31,2% trong tổng số chi phí của ngành xây dựng tương đương với khoảng 134.900 tỷ won năm 2022, tăng 18% so với mức 113.900 tỷ won ở thời điểm năm 2018. Do chi phí vật liệu xây dựng tăng đột biến, trong vài năm qua làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các công ty xây dựng và ngành cán thép, dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình xây dựng hoặc gián đoạn nguồn cung tại nhiều công trường trên cả nước. Việc sửa đổi luật đang được xem xét tại Quốc hội để giải quyết vấn đề này.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/chi-phi-xay-dung-o-han-quoc-tang-manh/323584.html

4 Likes