Chia buồn với cổ đông xi măng Bỉm Sơn BCC

Lợi nhuận tiếp tục giảm mạnh

4 Likes
4 Likes
4 Likes

Nhiều tin xấu về cổ phiếu xi măng

4 Likes
4 Likes
4 Likes
4 Likes

,

4 Likes

Kinh nhỉ

4 Likes

Em k mua BCC

4 Likes
2 Likes

Ảo tưởng là lợi nhuận công ty xi măng sẽ tăng?

2 Likes

Leo đọt à?

2 Likes
2 Likes
2 Likes

Em lót dép hóng

1 Likes
1 Likes
1 Likes

Buồn nhỉ

1 Likes
1 Likes