Chia sẻ cơ hội đầu tư - FPT

** CTCP FPT **

1.CƠ BẢN

  • CTCP FPT ghi nhận doanh thu 16.228 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế 2.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

  • Do nhu cầu đầu tư công nghệ ở cả thị trường trong và ngoài nước gia tăng, lợi nhuận của FPT sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

  • FPT cho biết thu về 11 dự án lớn có quy mô trên 5 triệu USD/dự án trong nửa đầu năm 2021, tăng mạnh so với 2 dự án cùng kỳ năm 2020.

  • FPT đang định hướng tập trung chuyển đổi số cho khối khách hàng Chính phủ và các doanh nghiệp lớn, đồng thời chú trọng phát triển các giải pháp, nền tảng Made by FPT.

  • Nửa đầu năm, FPT đã đầu tư nắm chi phối Base.vn, qua đó sẽ cộng hưởng sức mạnh để thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm

  • Nhờ lợi nhuận từ mảng truyền hình gia tăng, cùng với việc tạm hoãn đầu tư vào cơ sở hạ tầng trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nên biên lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông tiếp tục cải thiện.

-Nhu cầu giáo dục ngành CNTT tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng giáo dục của FPT

2.Kĩ thuật:

FPT đang nằm trong xu hướng tăng dài hạn, điều chỉnh tích lũy khi thị trường giảm sâu
=> NĐT kì vọng rất nhiều vào tiềm năng tăng trường của doanh nghiệp trong thời gian tới

| Vùng mua:

  • Tối ưu nhất tại vùng giá 96-97 . Stoploss : 92 . Target : 1xx
  • Anh chị có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua cổ phiếu với mức giá hấp dẫn

Liên hệ hỗ trợ : 0859.084.716 - Mr. Lâm