Chiến công của doanh nghiệp giữa ‘bão’ COVID-19

Nhiều ngành sống khỏe: khu CN, cấp thoát nước, dược phẩm…