Chiến lược giao dịch, mã khuyến nghị 4/7/2023

Thống kê và nhận định thị trường ngày 04-07:

  • Phiên GD ngày 3/7 VNINDEX tăng 5.32đ, thanh khoản sụt giảm mạnh còn 10.8k tỷ. Dòng tiền tập trung vào nhóm thủy sản VHC, ANV, ASM, FMC, nhóm phân bón DPM, DCM và nhóm đá xây dựng KSB, VLB, DHA. Dòng tiền đang tập trung chủ yếu ở nhóm CP Midcap.

  • Điểm tích cực là dòng tiền tương đối lan tỏa trong phiên chiều, nổi bật có VLXD, Thủy sản, Phân bón-Hóa chất, một số mã riêng lẻ tăng tốt so với ngành. Nhìn chung dòng tiền vẫn đang tiếp tục ở lại thị trường và tìm đến các nhóm ngành có KQKD tốt trong Q2 và triển vọng hồi phục trong Q3. Độ phân hóa đang mạnh hơn trước khi dòng tiền không còn chảy theo ngành mà tìm đến các mã cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện riêng của mình.

  • Chiến lược giao dịch: Thị trường có hồi phục tăng điểm nhưng khối lượng không có cho thấy dòng tiền vào thị trường ko nhiều và tiếp tục đi ra, chủ đạo nđt trong giai đoạn này là đứng ngoài và quan sát, theo dõi là chính. Khả năng trong những phiên tới, tin tức về câu chuyện tỷ giá tăng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường CK, anh chị canh hạ tỷ trọng về mức an toàn nhé.

Khuyến nghị: BSR 17-17.5, cắt lỗ < 16.8, kì vọng vượt 18.2, target 21,x.