Chiến lược phát triển kinh tế biển của các tỉnh, thành phía Nam

Các địa phương ở phía Nam Việt Nam đã có nhiều chiến lược phát triển kinh tế biển ổn định và bền vững, bao gồm cả việc khai thác hải sản, du lịch, cảng biển, nuôi trồng thủy sản, khai thác dầu khí. Tỉnh Kiên Giang sở hữu trên 140 đảo lớn nhỏ, diện tích ngư trường hơn 63.200 km2 và có vị trí trọng điểm đối với nghề cá Đồng bằng sông Cửu Long.
Tỉnh này sở hữu trên 140 đảo lớn nhỏ, diện tích ngư trường hơn 63.200 km2 và có vị trí trọng điểm đối với nghề cá Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh cũng đang tập trung phát triển ngư, nông, lâm nghiệp hiện đại, thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái hữu cơ.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/chien-luoc-phat-trien-kinh-te-bien-cua-cac-tinh-thanh-phia-nam/323553.html

5 Likes