Chiến lược tuần 20 - 24/11: thị trường điều chỉnh mạnh bởi tin tức xấu

Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần thị trường điều chỉnh là các nhà đầu tư lại tìm xem lí do giảm là gì. nhưng không ai nghĩ là, thị trường chỉ tăng được thế thôi, đến thời điểm thì cá mập phải chốt lãi, thì nó phải giảm. Nhưng mà giảm về đâu thì nó mới là vấn đề, tin tức xấu hay tốt, nó chỉ ảnh hưởng đến thời gian tăng giảm thôi. chứ đến điểm giảm là sẽ giảm, mà đến điểm đảo chiều thì sẽ tăng lại, kể cả tin tức xấu đến đâu.

  • Kịch bản tốt: xuống vùng 1070, sau đó hồi về 1110 với tin tức tốt hỗ trợ.

  • Kịch bản xấu: xuống mốc đầu tiên là 1000, sau đó hồi nhẹ 1 2 phiên, rơi tiếp về 940

Cùng xem phân tích ở video nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Yjg70tLvbFM
Trang phân tích: https://tinchungkhoan.org/bai-viet/xu-the-chung-khoan-nhip-tang-ngan-han-vnindex-da-ket-thuc/